Zabezpieczenie towaru

Niezmiernie ważnym w spedycji i transporcie jest wiedza o tym, jak prawidłowo powinien być zabezpieczony towar. Nieprawidłowe ulokowanie ładunku może spowodować jego przemieszczenie się podczas jazdy, a tym samym zniszczenie, jak również uszkodzenie samochodu. Może również stanowić poważne zagrożenie dla kierowcy danego pojazdu, jak i innych kierowców na drodze.
Podczas każdego przewozu towarów kierowca ma obowiązek skontrolować prawidłowość zabezpieczenia ładunku. Istotne jest także, by waga towaru nie przekraczała wagi dopuszczalnej, co również wpływa na bezpieczeństwo podczas transportu.
Czytaj więcej