Zlecasz usługi transportowe?

Międzynarodowy transport samochodowy oraz spedycja wydają się być najpopularniejszą, najtańszą a zarazem najbezpieczniejszą metodą przewozu różnego rodzaju ładunków. Przewozimy wszelakie towary począwszy od pojazdów aż po produkty paletowe i spożywcze. Czy wiecie jednak dokąd trafiają nasze produkty? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w niniejszym artykule!

Czytaj więcej

KONWENCJA ADR

ADR (skrót od L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja traktująca o przewozie ładunków oraz materiałów niebezpiecznych. Pierwowzór umowy został sporządzony w Genewie 30 września 1957 roku. Polska przystąpiła do konwencji (ostatecznie ratyfikując jej zapisy) w roku 1975. Umowa o przewozie ładunków ADR nowelizowana jest co dwa lata, w każdy rok nieparzysty.
Czytaj więcej

Rok 2017 dla transportu – o czym powinieneś wiedzieć?

Rok 2017 zapoczątkował w Polsce duże rewolucje w branży transportowej. Rosyjskie embargo utrzymuje stan kryzysu, przez który na rynku pozostają tylko najwięksi przedstawiciele transportu i spedycji. Raport pokazuje, że tylko w 2015 roku upadłość ogłosiło aż 41 firm. Czy ten stan się utrzyma? Jak dziś wygląda transport towarów w Polsce i poszczególnych miastach? Jakie towary transportujemy i dokąd?

Czytaj więcej

Ładunki ADR

Ładunki ADR to towary niebezpieczne. Do ich przewozu wymagane są specjalne zezwolenia. Każdy kierowca musi ukończyć również przewidziany do tego celu kurs. Firmy zajmujące się transportem i spedycją muszą doskonale wiedzieć, co oznaczają poszczególne klasy podczas przewozu ładunków ADR. Kwestia szczególnego zabezpieczenia oraz wyboru środka transportu należy do nadawcy towaru.
Czytaj więcej

Zabezpieczenie towaru

Niezmiernie ważnym w spedycji i transporcie jest wiedza o tym, jak prawidłowo powinien być zabezpieczony towar. Nieprawidłowe ulokowanie ładunku może spowodować jego przemieszczenie się podczas jazdy, a tym samym zniszczenie, jak również uszkodzenie samochodu. Może również stanowić poważne zagrożenie dla kierowcy danego pojazdu, jak i innych kierowców na drodze.
Podczas każdego przewozu towarów kierowca ma obowiązek skontrolować prawidłowość zabezpieczenia ładunku. Istotne jest także, by waga towaru nie przekraczała wagi dopuszczalnej, co również wpływa na bezpieczeństwo podczas transportu.
Czytaj więcej

Obowiązki kierowcy

Praca kierowcy samochodu ciężarowego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za przewożony towar, życie własne oraz innych osób na drodze. Kierowcy mają również dużą ilość obowiązków.
Każdy z nich powinien pamiętać o wielu dokumentach, które musi mieć zawsze przy sobie. Są to m.in.: dokumenty osobiste (ważny paszport, dowód osobisty, prawo jazdy), dokumenty związane z samochodem, którym zamierza kierować (dowód rejestracyjny, różnego rodzaju zezwolenia, certyfikaty i inne) oraz dokumenty związane z przewożonym ładunkiem (m. in. list przewozowy CMR, specyfikacja towaru).
Czytaj więcej