Ładunki ADR

Ładunki ADR to towary niebezpieczne. Do ich przewozu wymagane są specjalne zezwolenia. Każdy kierowca musi ukończyć również przewidziany do tego celu kurs. Firmy zajmujące się transportem i spedycją muszą doskonale wiedzieć, co oznaczają poszczególne klasy podczas przewozu ładunków ADR. Kwestia szczególnego zabezpieczenia oraz wyboru środka transportu należy do nadawcy towaru.
Podczas transportu ładunków ADR każdy samochód musi być oznakowany pomarańczowymi odblaskowymi tablicami zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Kierowca posiadać musi ze sobą wszelką wymaganą dokumentację.
W czasie transportu tego typu towarów należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Kierowcy powinni zawsze dostosowywać prędkość jazdy do warunków pogodowych. Każdy z nich musi mieć również specjalne wyposażenie podstawowe oraz dodatkowe, w zależności od rodzaju przewożonego ładunku ADR.
Wyróżnionych jest 9 klas towarów niebezpiecznych. Są to między innymi: materiały wybuchowe, zapalne, trujące, żrące i promieniotwórcze. Opakowania do ich przewozu muszą być w doskonałym stanie technicznym, odpowiednio oznakowane i wykonane z materiału, który nie wchodzi w żadne reakcje z substancją w nich przewożoną.