Obowiązki kierowcy

Praca kierowcy samochodu ciężarowego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za przewożony towar, życie własne oraz innych osób na drodze. Kierowcy mają również dużą ilość obowiązków.
Każdy z nich powinien pamiętać o wielu dokumentach, które musi mieć zawsze przy sobie. Są to m.in.: dokumenty osobiste (ważny paszport, dowód osobisty, prawo jazdy), dokumenty związane z samochodem, którym zamierza kierować (dowód rejestracyjny, różnego rodzaju zezwolenia, certyfikaty i inne) oraz dokumenty związane z przewożonym ładunkiem (m. in. list przewozowy CMR, specyfikacja towaru).
Przed wyjazdem kierowca ma obowiązek sprawdzić stan techniczny pojazdu, jego wyposażenie podstawowe oraz dodatkowe, terminy ważności sprzętu gaśniczego i apteczki pierwszej pomocy. Ważna jest również czystość prowadzonego samochodu zarówno w środku, jak i z zewnątrz.
Kierowca podczas każdego załadunku musi sprawdzić zgodność ilości przyjmowanego towaru z listem przewozowym. Powinien również zwrócić uwagę na stan opakowań. Podczas przewozu musi przestrzegać bezpiecznej jazdy, zgodnej z przepisami ruchu drogowego, a także terminów załadunków i rozładunków oraz czasu pracy.
Po powrocie kierowca jest zobowiązany rozliczyć się ze wszystkich dokumentów oraz swojej pracy podczas transportu.