Zabezpieczenie towaru

Niezmiernie ważnym w spedycji i transporcie jest wiedza o tym, jak prawidłowo powinien być zabezpieczony towar. Nieprawidłowe ulokowanie ładunku może spowodować jego przemieszczenie się podczas jazdy, a tym samym zniszczenie, jak również uszkodzenie samochodu. Może również stanowić poważne zagrożenie dla kierowcy danego pojazdu, jak i innych kierowców na drodze.
Podczas każdego przewozu towarów kierowca ma obowiązek skontrolować prawidłowość zabezpieczenia ładunku. Istotne jest także, by waga towaru nie przekraczała wagi dopuszczalnej, co również wpływa na bezpieczeństwo podczas transportu.
Należy zwracać uwagę na rozmieszczenie towaru, który podczas każdej sytuacji na drodze (nagłe hamowanie, jazda pod górę, śliska nawierzchnia) powinien pozostać na właściwym miejscu.
Wszystkie firmy transportowe muszą zadbać o to, by samochód był wyposażony w niezbędne środki przeznaczone do zabezpieczenia ładunku podczas jego przewozu. Są to między innymi pasy mocujące. Należy pamiętać, aby korzystać wyłącznie z pasów, które są w dobrym stanie. Muszą posiadać one także czytelną etykietę i absolutnie nie mogą być poskręcane.
Dodatkowym sposobem zabezpieczenia towaru jest wykorzystanie mat transportowych antypoślizgowych, które są wykonane z gumowego granulatu. Używane są one zazwyczaj w połączeniu z pasami mocującymi. Ich obecność podczas przewozu znacznie zmniejsza przesuwanie się ładunku po powierzchni podłogi pojazdu. Najważniejszym zadaniem mat jest zwiększenie tarcia.